Líšeň za vodou

Líšeň za vodou

Voda přináší život. A vše živé zase hledá vodu. Tak přivedla voda první osadníky i do Líšně, jejíž území je díky vhodným přírodním podmínkám osídleno již od konce doby kamenné. Lidé zde pak v průběhu staletí budovali rybníky, měnili podobu a polohu potoků, udržovali prameny i studánky a hloubili studně. Ne vše přetrvalo staletí, ale jeden ze zásadních vodních prvků — studny — se dochovaly v ulicích Líšně ve velkém počtu dodnes.

Logo Líšeň za vodou

Naše občanská iniciativa:

 • vybízí k rozumnému nakládání s líšeňskými vodními zdroji
 • snaží se zvýšit povědomí místních obyvatel o přítomnosti a významu zdejších vodních zdrojů
 • mapuje historii a současnost líšeňských vodních zdrojů
 • má ráda Líšeň a vše, co k ní patří

Líšeňské vodní zdroje

Líšeňské studny

Veřejné studny vybavené pumpou jsou vzácný dar, vodní zdroj i prvek měnící všední ulici vyplněnou asfaltem nebo zámkovou dlažbou na pestřejší a jedinečnou. Přesto mohou být také překážkou - ať už při terénních úpravách nebo pro průjezd či zastavení. Neplnění podmínek pro pitnou vodu a zejména zavedení vodovodu navíc dramaticky snížilo jejich využívání. Přidat na významu může jejich znovuobjevení jako zdroje (užitkové) vody v době sucha spolu s nalezením jejich opomíjené estetické a historické hodnoty.

V Líšni byla nejstarší veřejná studna vybudována patrně v roce 1848. Další záhy následovaly. Nejintenzivnější hloubení studní probíhalo v období První republiky a skončilo rokem 1940 za netrpělivého očekávání výstavby vodovodu. V průběhu let se postupně měnil materiál, jímž byly studny roubeny. Kámen byl nahrazen cihlami a konečně dodnes používanými betonovými skružemi, které našly uplatnění i při obnově a opravách starších studní.

Není nijak překvapivé, že i vzhled a materiál čerpacího zařízení se v průběhu let proměňoval. Nejstarší pumpy zachycené na fotografiích byly konstruovány ze dřeva a byly vyšší než dospělý člověk. Takové se nacházely v Líšni přinejmenším ještě na konci 30. let 20. století. Později byly nahrazovány bohatě zdobenými pumpami litinovými pocházejících od firem Kunz a Sigmund, které se v několika málo exemplářích dochovaly dodnes. Většinu v současnosti instalovaných ručních čerpadel však tvoří jen drobně odlišné varianty dosud vyráběného jednoduše vyhlížejícího typu Standard II.

Pohled do kamenné studny při Trnkově 1

Pohled do kamenné studny při Trnkově 1

Rekonstrukce dřevěné pumpy v Holašovicích. Obdobné stávaly i v Líšni.

Rekonstrukce dřevěné pumpy v Holašovicích. Obdobné stávaly i v Líšni

Zdejší studny se značně vzájemně odlišovaly svými rozměry a množstvím vody. Průměr studní se vešel do relativně úzkého rozmezí 0,8–1,5 m (nejčastěji 1 m), naproti tomu zjištěné hlouky se liší významěji a odrážejí pravděpodobně vydatnost a dosažitelnost vhodného pramene. Nejhlubší studny přesahovaly 20 m, nejmělčí měla jen okolo 2 m. Obdobně široké rozpětí panuje ve stavu vody: nejlépe zásobená studna měla 5,3 m vodního sloupce, zatímco u té na vodu nejchudší nepřesahoval 40 cm. Výše uvedená data ze 70. let minulého století byla aktualizována až v roce 2021, kdy bylo zjištěno, že ve většině zkontrolovaných studní vody mírně přibylo.

Klíčovým okamžikem pro osud studní bylo již zmíněné zavedení vodovodu. Přípravné práce započaly sice ještě před 2. světovou válkou, ovšem z pochopitelných důvodů doputovala pitná voda z vodojemu na Stránské skále do Líšně až v roce 1949. Než došlo k zavedení vodovodu do jednotlivých domů, úlohu veřejných studní na přechodnou dobu převzaly veřejné hydranty s pitnou vodu. Význam studní tedy postupně klesal a některé z nich byly zaslepovány nebo přímo rušeny.

Studny osazené ruční pumpou

Do dnešních dní se dochovalo 31 veřejných (nebo na obecních pozemcích se nacházejících) studní osazených ručním čerpadlem, z nichž 27 má ve správě městská část Líšeň. Takovým počtem osazených studní se zdaleka nemůže pyšnit jiná městská část Brna.

Z uvedeného počtu je sedm pump dosud funkčních a obvykle také využívaných.

Jateční 1264/6

Foto studny Jateční 1264/6 Foto studny Jateční 1264/6
 • Vybudování: 1925
 • Pumpa: Standard II
 • Průměr: 1,0 m
 • Roubení: skruže
 • Hloubka: 11,5 m
 • Výška vody: 6,4 m

Funkční

Klajdovská 795/24

Foto studny Klajdovská 795/24 Foto studny Klajdovská 795/24
 • Vybudování: 1925
 • Pumpa: Dural
 • Průměr: 1,0 m
 • Roubení: cihly
 • Hloubka: 13,0 m
 • Výška vody: ? m

Klicperova 817/12

Foto studny Klicperova 817/12 Foto studny Klicperova 817/12
 • Vybudování: ?
 • Pumpa: Standard
 • Průměr: 1,0 m
 • Roubení: skruže
 • Hloubka: 21,8 m
 • Výška vody: 5 m

Funkční

Klicperova 1525/40

Foto studny Klicperova 1525/40 Foto studny Klicperova 1525/40
 • Vybudování: ?
 • Pumpa: Standard
 • Průměr: ? m
 • Roubení: ?
 • Hloubka: ? m
 • Výška vody: ? m

Krameriova 1149/8 (přes ulici)

Foto studny Krameriova 1149/8 Foto studny Krameriova 1149/8
 • Vybudování: 1928
 • Pumpa: Standard II
 • Průměr: 1,0 m
 • Roubení: skruže
 • Hloubka: 20,2 m
 • Výška vody: 2,4 m

Kubelíkova 1090/28

Foto studny Kubelíkova 1090/28 Foto studny Kubelíkova 1090/28
 • Vybudování: ?
 • Pumpa: Standard II
 • Průměr: ? m
 • Roubení: ?
 • Hloubka: ? m
 • Výška vody: ? m

Kubelíkova 1010/53

Foto studny Kubelíkova 1010/53 Foto studny Kubelíkova 1010/53
 • Vybudování: 1925
 • Pumpa: Standard II
 • Průměr: 0,8 m
 • Roubení: skruže
 • Hloubka: 13 m
 • Výška vody: 1,6 m

Funkční

Malečkova 591/11 (přes ulici)

Foto studny Malečkova 591/11 Foto studny Malečkova 591/11
 • Vybudování: 1900
 • Pumpa: Standard II
 • Průměr: 0,9 m
 • Roubení: skruže
 • Hloubka: 11,7 m
 • Výška vody: ? m

Funkční

Markovičova 1106/20

Foto studny Markovičova 1106/20 Foto studny Markovičova 1106/20
 • Vybudování: 1932
 • Pumpa: Standard II
 • Průměr: 1,0 m
 • Roubení: cihly
 • Hloubka: 13,2 m
 • Výška vody: ? m

Markovičova 2588/32

Foto studny Markovičova 2588/32 Foto studny Markovičova 2588/32
 • Vybudování: 1938
 • Pumpa: Standard
 • Průměr: 0,8 m
 • Roubení: cihly
 • Hloubka: 15,8 m
 • Výška vody: ? m

Martina Kříže 902/18

Foto studny Martina Kříže 902/18 Foto studny Martina Kříže 902/18
 • Vybudování: ?
 • Pumpa: Standard II
 • Průměr: 0,9 m
 • Roubení: cihly
 • Hloubka: 16,6 m
 • Výška vody: ? m

Martina Kříže 1037/36

Foto studny Martina Kříže 1037/36 Foto studny Martina Kříže 1037/36
 • Vybudování: 1928
 • Pumpa: Standard II
 • Průměr: 1,0 m
 • Roubení: cihly
 • Hloubka: 10,0 m
 • Výška vody: ? m

náměstí Karla IV. 271/28

Foto studny náměstí Karla IV. 271/28 Foto studny náměstí Karla IV. 271/28
 • Vybudování: 1925
 • Pumpa: Standard II
 • Průměr: 1,0 m
 • Roubení: skruže
 • Hloubka: 7,6 m
 • Výška vody: ? m

Ondráčkova 553/189

Foto studny Ondráčkova 553/189 Foto studny Ondráčkova 553/189
 • Vybudování: ?
 • Pumpa: Standard II
 • Průměr: ? m
 • Roubení: ?
 • Hloubka: ? m
 • Výška vody: ? m

Ondráčkova 2870/207

Foto studny Ondráčkova 2870/207 Foto studny Ondráčkova 2870/207
 • Vybudování: 1904
 • Pumpa: Standard II
 • Průměr: 1,0 m
 • Roubení: skruže
 • Hloubka: 7,5 m
 • Výška vody: 3 m

Funkční

Ondráčkova 570/229

Foto studny Ondráčkova 570/229 Foto studny Ondráčkova 570/229
 • Vybudování: 1902
 • Pumpa: Standard II
 • Průměr: 1,0 m
 • Roubení: kámen
 • Hloubka: 6,2 m
 • Výška vody: ? m

Podhorní 485/11 (přes ulici)

Foto studny Podhorní 485/11 Foto studny Podhorní 485/11
 • Vybudování: ?
 • Pumpa: Standard II
 • Průměr: 1,0 m
 • Roubení: skruže/skála
 • Hloubka: 5,7 m
 • Výška vody: ? m

Podhorní 521/34

Foto studny Podhorní 521/34 Foto studny Podhorní 521/34
 • Vybudování: 1924
 • Pumpa: Standard II
 • Průměr: 1,0 m
 • Roubení: cihly
 • Hloubka: 15,3 m
 • Výška vody: 3,5 m

Funkční

Salajní 820/13

Foto studny Salajní 820/13 Foto studny Salajní 820/13
 • Vybudování: ?
 • Pumpa: Standard II
 • Průměr: 1,0 m
 • Roubení: skruže
 • Hloubka: 10,2 m
 • Výška vody: ? m

Salajní 841/31

Foto studny Salajní 841/31 Foto studny Salajní 841/31
 • Vybudování: 1908
 • Pumpa: Standard II
 • Průměr: 1,0 m
 • Roubení: cihly
 • Hloubka: 6,0 m
 • Výška vody: ? m

Scheinerova 1299/36

Foto studny Scheinerova 1299/36 Foto studny Scheinerova 1299/36
 • Vybudování: ?
 • Pumpa: ?
 • Průměr: ? m
 • Roubení: ?
 • Hloubka: ? m
 • Výška vody: ? m

Střelnice 475/18 (přes ulici)

Foto studny Střelnice 475/18 Foto studny Střelnice 475/18
 • Vybudování: 1905
 • Pumpa: Standard II
 • Průměr: 1,0 m
 • Roubení: skruže
 • Hloubka: 6,0 m
 • Výška vody: ? m

Funkční

Šimáčkova 351/18

Foto studny Šimáčkova 351/18 Foto studny Šimáčkova 351/18
 • Vybudování: 1850
 • Pumpa: Standard
 • Průměr: 1,0 m
 • Roubení: skruže
 • Hloubka: 10,2 m
 • Výška vody: ? m

Funkční

Šimáčkova 333/54

Foto studny Šimáčkova 333/54 Foto studny Šimáčkova 333/54
 • Vybudování: < 1910
 • Pumpa: Standard II
 • Průměr: 1,0 m
 • Roubení: skruže
 • Hloubka: 4,1 m
 • Výška vody: 1,3 m

Funkční

Šimáčkova 262/63

Foto studny Šimáčkova 262/63 Foto studny Šimáčkova 262/63
 • Vybudování: ?
 • Pumpa: Standard
 • Průměr: 1,0 m
 • Roubení: skruže
 • Hloubka: 5,2 m
 • Výška vody: 3,0 m

Funkční

Šimáčkova 2666/119

Foto studny Šimáčkova 2666/119 Foto studny Šimáčkova 2666/119
 • Vybudování: 1850
 • Pumpa: Standard T
 • Průměr: 1,2 m
 • Roubení: kámen
 • Hloubka: 9,2 m
 • Výška vody: 3,2 m

Funkční

Šimáčkova 665/156 (přes ulici)

Foto studny Šimáčkova 665/156 Foto studny Šimáčkova 665/156
 • Vybudování: 1905
 • Pumpa: Standard II
 • Průměr: 0,8 m
 • Roubení: kámen
 • Hloubka: 5,0 m
 • Výška vody: ? m

Šimáčkova 755/180

Foto studny Šimáčkova 755/180 Foto studny Šimáčkova 755/180
 • Vybudování: 1890
 • Pumpa: Standard
 • Průměr: 1,0 m
 • Roubení: kámen
 • Hloubka: 6,5 m
 • Výška vody: ? m

Štítného 1166/36

Foto studny Štítného 1166/36 Foto studny Štítného 1166/36
 • Vybudování: 1927
 • Pumpa: Standard II
 • Průměr: 1,0 m
 • Roubení: skruže
 • Hloubka: 19,0 m
 • Výška vody: 2,6 m

Funkční

Trnkova 71/1

Foto studny Trnkova 71/1 Foto studny Trnkova 71/1
 • Vybudování: ?
 • Pumpa: Standard II
 • Průměr: 1,5 m
 • Roubení: kámen
 • Hloubka: 12,5 m
 • Výška vody: 6,4 m

Funkční

Zahradní 452/51

Foto studny Zahradní 452/51 Foto studny Zahradní 452/51
 • Vybudování: <1917
 • Pumpa: Standard II
 • Průměr: 1,0 m
 • Roubení: různé
 • Hloubka: 12,8 m
 • Výška vody: ? m

Funkční

Studny bez ruční pumpy

V minulosti bylo na několika místech Líšně odstraněno ze studní ruční čerpadlo. Dle pamětníků byla nejčastější příčinou obava, že voda ze studny bude používána jako pitná, přestože nesplňuje hygienické normy (nejčastěji mikrobiologická kontaminace). V takových případech je někdy ještě zachována pata (tzv. talíř) ruční pumpy, jindy došlo ke kompletnímu odstranění původního zařízení a k překrytí betonovou deskou. Následná terénní úprava pak odrážela potřeby obyvatel z přilehlých nemovitostí (např. srovnání a zadláždění pro tvorbu parkovacího místa, začlenění do předzahrádky apod.).

Snadno rozpoznatelných studní bez ruční pumpy jsme na území Líšně nalezli jedenáct.

Belcrediho 637/6

Foto studny Belcrediho 637/6 Foto studny Belcrediho 637/6
 • Vybudování: 1850
 • Průměr: 1,2 m
 • Hloubka: 14,2 m
 • Výška vody: ? m

Fučíkova 690/8

Foto studny Fučíkova 690/8 Foto studny Fučíkova 690/8
 • Vybudování: ?
 • Průměr: ? m
 • Hloubka: ? m
 • Výška vody: ? m

Herbenova 1259/38

Foto studny Herbenova 1259/38 Foto studny Herbenova 1259/38
 • Vybudování: <1945
 • Průměr: 1 m
 • Hloubka: prý 40 m
 • Výška vody: ? m

Macháčkova 517/4

Foto studny Macháčkova 517/4 Foto studny Macháčkova 517/4
 • Vybudování: 1882
 • Průměr: 1 m
 • Hloubka: 4,3 m
 • Výška vody: ? m

náměstí Karla IV. 27/27

Foto studny náměstí Karla IV. 27/27 Foto studny náměstí Karla IV. 27/27
 • Vybudování: ?
 • Průměr: 1,5 m
 • Hloubka: 10 m
 • Výška vody: ? m

Ondráčkova 230/14

Foto studny Ondráčkova 230/14 Foto studny Ondráčkova 230/14
 • Vybudování: <1910
 • Průměr: 1,5 m
 • Hloubka: 5,1 m
 • Výška vody: ? m

Podolská 1313/74

Foto studny Podolská 1313/74 Foto studny Podolská 1313/74
 • Vybudování: 1933
 • Průměr: 0,8 m
 • Hloubka: 5,4 m
 • Výška vody: ? m

Šilarova 1443/9

Foto studny Šilarova 1443/9 Foto studny Šilarova 1443/9
 • Vybudování: ?
 • Průměr: ? m
 • Hloubka: ? m
 • Výška vody: ? m

Trnkova 636/72

Foto studny Trnkova 636/72 Foto studny Trnkova 636/72
 • Vybudování: ?
 • Průměr: ? m
 • Hloubka: ? m
 • Výška vody: ? m

Park Trnkova I.

Foto studny Park Trnkova I. Foto studny Park Trnkova I.
 • Vybudování: ?
 • Průměr: ? m
 • Hloubka: ? m
 • Výška vody: ? m

Park Trnkova II.

Foto studny Park Trnkova II. Foto studny Park Trnkova II.
 • Vybudování: ?
 • Průměr: ? m
 • Hloubka: ? m
 • Výška vody: ? m

Zaniklé studny

Nevyužívané studny byly často zrušeny a následně stopy po nich zahlazeny tak důkladně, že kolemjdoucí již místo původního výskytu není schopen nalézt bez pomoci pamětníků nebo archivních zdrojů (mapové archivy, Digitální mapa Brna, materiály vodáren a radnice). Ani tyto informace nejsou často celistné a údaje o tom, zda studny byly zasypány nebo jsou důkladně překryty, je obtížné získat. Proto zde uvádíme souhrnně veškeré studny, které nejsou při pohledu na místo jejich dřívějšího umístění identifikovatelné.

Zánik veřejných studní nemusí být jen věcí z dob dávno minulých, jak dokazuje případ studny na Velatické, která byla v souvislosti se stabilizací nedalekého sesuvu půdy zasypána v roce 2020. Nejasnou budoucnost má před sebou studna s ruční pumpou na náměstí Karla IV., kde je v nejbližších letech plánována rozsáhlá rekonstrukce veřejného prostoru.

Níže uvádíme prozatím 32 adres, v jejichž blízkosti studně s ruční pumpou velmi pravděpodobně stály. Takřka jistě není tento seznam úplný - dle nových zjištění jej budeme průběžně doplňovat.

 • Bodlákova 1158/37
 • Fučíkova 872/34
 • Herbenova 861/14
 • Hřbitovní 127/16
 • Karolíny Světlé 738/3
 • Karolíny Světlé 752/25
 • Karolíny Světlé 941/48
 • Karolíny Světlé 718/56
 • Klicperova 987/21
 • Klicperova 1260/31
 • Klicperova 1502/39
 • Kubelíkova 1695/66
 • Mařákova 1238/10
 • Mařákova 1535/23
 • Nešverova 1209/10
 • Nešverova 1579/21
 • Nešverova 1245/24
 • Ochozská 1410/16
 • Ochozská 1529/36
 • Ondráčkova 535/145
 • Ondráčkova 1547/178
 • Poledníkova 143/21
 • Říčky 1431/1 (Muchova bouda)
 • Scheinerova 638/1
 • Scheinerova 1294/24
 • Scheinerova 1453/31
 • Scheinerova 1424/44
 • Šilarova 2931/8
 • Šimáčkova 266/71
 • Trnkova 1032/28
 • Trnkova 660/54
 • Velatická 1709/1

Potoky

O přítomnosti vodních zásob v Líšni pravděpodobně nemůže být pochyb. Přesto je voda v Líšni před zraky lidí jaksi schována. A platí to i v případě potoků - ačkoliv je jich je v Líšni hned několik. Největší z potoků s přiléhavým názvem Říčka (nebo též Zlatý potok) protéká Mariánským údolím a lemuje východní hranice katastru Líšně. Říčka měla nesporný hospodářský význam – byly na ní vybudovány náhony pro chod mlýnů, v novodobých dobách pak i nádrže pro cementárnu v Mokré. Nyní patří okolí Říčky k oblíbeným výletním místům.

Do Říčky stékají z pravé strany všechny ostatní potoky, které pramení v kopcích nad údolím.. První tři sestupují ze strmých lesnatých svahů na úrovni Jelínkova mlýna, Starých zámků a Kadlcova mlýna. Přestože v dávné minulosti byla právě tato prameniště blíže tehdejšího centra osídlení, postupem času lidé přešli do okolí jiných dvou potoků.

Tím nejvýznamnějším z nich je Líšeňský potok, který se svými přítoky prochází zástavbou Staré Líšně, v životě a rozvoji obce hrál důležitou úlohu a za léta doznal značných změn. Pramení pravděpodobně nad ulicí Samoty, ale první voda se obyčejně objevuje až v nádržce u Broďáku (při nároží ulic Samoty a Kubelíkova). Dále teče až na krátký úsek před ulicí Šimáčkovou skrytě pod zemí přibližně do půli délky ulice Podhorní, kde vystupuje na povrch a ve vydlážděném korytě pokračuje až po soutok s Říčkou.

Líšeňský potok má pravostranný přítok, o němž se někdy hovoří jako o Mariánském potoku. Ten dříve vyvěral v místech ulice Mifkovy, dnes se silný pramen nachází spíše pod náměstím Karla IV. Dále voda volně protéká za zahradami jižní strany ulice Ondráčkovy. Ještě před soutokem s Líšeňským potokem, který je schován pod mostkem přibližně v polovině ulice Ondráčkova, se spojuje s bezejmenným potokem vytékajícím z rybníčku v zámeckém areálu.

Skrytý soutok Líšeňského a Mariánského potoka pod mostem na ulici Ondráčkova

Skrytý soutok Líšeňského a Mariánského potoka pod mostem na ulici Ondráčkova

Vývod Líšeňského potoka na povrch na ulici Podhorní

Vývod Líšeňského potoka na povrch na ulici Podhorní

Rybníky

Voda představovala v minulosti velmi důležitou součást zemědělské činnosti a spolehlivou zásobu vody v případě požáru. V Líšni se přirozeně nevyskytoval žádný větší vodní zdroj, který by šel plnohodnotně pro tyto účely využít. Proto zde často lidé potoky přehrazovali či zadržovali vodu v místě pramene, aby vytvořili menší rybníky a nádrže.

V místě prameniště Líšeňského potoka tak vznikl rekultivací místních bažin menší rybník, Broďák. Jeho jméno je poměrně čitelně spojeno s jeho hlavním využitím - brozením koní. Na počátku 30. let 20. století byla na místě rybníka vybudována požární nádrž. Nyní její přítomnost připomíná ohraničená plocha srovnaná v roce 2000. Před několika lety byl prostor upraven pro děti - byly vybudovány kamenné cestičky a osazen drobný porost.

Po rybníce vybudovaném blízko prameniště Mariánského potoka toho zbylo ještě méně. Tento rybník se nacházel v jihovýchodní části náměstí. Byl částečně napájen potokem, podstatným zdrojem byl i vydatný pramen přímo na dně rybníka. Plocha rybníka se však postupně zmenšovala, tak jak rostly nánosy a slábly zdroje vody. Ještě ve 20. letech minulého století sloužil jako požární nádrž, než byl zasypán a jeho úlohu převzala nádrž na místě Broďáku.

Místo bývalého Broďáku

Místo bývalého Broďáku

Rybník na náměstí Karla IV (v roce 1909)

Rybník na náměstí Karla IV (v roce 1909)

Poněkud mimo pozornost líšňáků stojí nejstarší a dosud zachovalý, čtveratý rybníček ve východní části zámeckého areálu, která není přístupná veřejnosti. Ve stejném místě a obdobné rozloze je zde už přinejmenším 200 let. Jeho vody odtékají pod zemí do Mariánského potoka.

V mapách z 19. století je dobře zřejmý i menší rybníček na dnešní ulici Podhorní (přibližně v místě č. 20), který byl vybudován přehrazením Líšeňského potoka. Už je tomu ale dávno, kdy byl rybníček zrušen a prostor je tedy dnes zastavěn.

Zatímco v historické zástavbě Staré Líšně jsou doloženy vodní plochy menší rozlohy, technický pokrok 20. století se všemi jeho nároky dal vzniknout třem podstatně větším vodním nádržím na Říčce. Nádrže U Muchovy boudy, Pod Hrádkem, U Kadlcova mlýna byly vybudovány v 60. letech 20. století. Původně měly sloužit pro cementárnu v Mokré, dnes mají ovšem zjevně význam rekreační. Jejich přítomnost patrně vedla k menšímu zájmu lidí o koupaliště u Perníkářova mlýna (z roku 1930; "U Čičáka"), které tak postupně chátralo až bylo po necelých čtyřiceti letech provozu zrušeno.

V historii i současnosti Líšně najdeme několik rybníčků či spíše jezírek, které s potoky zjevnou souvislost neměly. Tyto mají svůj původ pravděpodobně v zaplavení sníženin, vzniklých dobýváním hornin, podzemní vodou.

Takové drobné vodní plochy bývaly v místě ulice Salajní, na ulici Šimáčkova č.p. 90-100, a při nemovitosti Wintrova 1 (směrem k ulici Trnkova). Pouze poslední jmenované jezírko přetrvalo do počátku 20. století. V současnosti je ve všech třech lokalitách patrný pouze terénní zlom, ale i ten je často skryt zástavbou.

Jediné dochované jezírko tohoto typu vzniklo v části hliníku líšeňské cihelny asi počátkem 70. let 20. století po jejím přebudování na panelárnu. Původně o něco rozsáhlejší vodní plocha byla ještě ve stejném desetiletí zmenšena na současnou velikost. Nachází se v nezkrotném porostu u asfaltové plochy mezi depozitářem Technického muzea v Brně (Muzeem dopravy) a ulicí Heydukovou.

V 50. letech 20. století byla hlína těžena i na druhé straně Holzovy v místech východně od Leskauerovy ulice. I tam na čas vzniklo jezírko, patrně na přelomu 60. a 70. let. Po rekultivaci z 80. let se oblast vrátila zemědělskému využití a na vodu ani těžbu nic neupomíná.

Zámecký rybníček

Zámecký rybníček

Skryté jezírko při bývalé cihelně/panelárně

Skryté jezírko při bývalé cihelně/panelárně

Studánky

Ve Staré Líšni se nachází pravděpodobně jen dvě studánky. Voda ani v jedné z nich nesplňuje parametry pro vodu pitnou. Studánka Pod skalou – Libuška je nenápadně skryta na konci pěšinky mezi domy na Ondráčkova 99 a 101. Přestože vodu z ní lidé v minulosti hojně využívali (byl zde vybudován i kohoutek pro snadnější odběr), zvyšující se znečištění okolí zanechalo stopy na kvalitě vody. Dříve oblíbená studánka tak upadá pomalu v zapomnění a její okolí je v neutěšeném stavu.

Druhá ze studánek se nalézá v Mariánském údolí u potoka nad Kadlcovým mlýnem. Ten jí dal i své jméno - v mapách je označována jako studánka U Kadlcova mlýna. Ani ta se netěší pozornosti lidí, ač leží na dosah velmi frekventovaného turistického místa. Zbytky laviček a snad i mostků ukazují, že ke studánce kdysi vedla cestička. Nyní je možné se k ní dostat jen širokým a značně zaneseným korytem potoka. Studánka je chráněna cihlovou klenbou, takže voda v ní je krásně čirá.

Dále v Mariánském údolí se nachází ještě studánka U Říčky (katastrem Mokrá-Horákov), U Jelínkova mlýna a Kaprálova studánka (obě katastrem Ochoz).

Studánka Pod Skalou - Libuška

Studánka Pod Skalou - Libuška

Studánka u Kadlcova mlýna

Studánka u Kadlcova mlýna

K vyhledávanějším vodním zdrojům Mariánského údolí patří Líšeňský vrt z roku 1973. Ten vyvěrá z neuvěřitelné hloubky 711 metrů. Vrt se nachází blízko toku Říčky u fotbalového hřiště. Voda z něj je zdravotně nezávadná, ale není doporučována k dlouhodobému pití kvůli neobvyklému minerálnímu složení. Jeho okolí není nijak zvlášť udržováno a i sama voda z vrtu vytéká z nevzhledné trubky.

Na druhém konci údolí se nachází méně známý vrt u Muchovy boudy. Tento vrt byl vyhotoven z roce 1961 na pravém břehu mezi druhou a třetí nádrží. Vodu z hloubky 300 metrů si lze nabrat na dvou místech. Jedním je kamenný sloup u mostku přes Říčku (směrem k Muchově boudě), druhý leží na blízkém rozcestí pod chatovou osadou. Zatímco vodu u mostku zadržuje kohout, voda z výše položeného vývodu proudí volně do okolní krajiny.

Vývod líšeňského vrtu

Vývod Líšeňského vrtu

Co děláme

Komentované procházky

Několikrát do roka pořádáme komentovanou procházku po Staré Líšni, abychom upozornili na studny, které jsou v uspěchané době jak chameleon skryté ve zdejších ulicích.

Zmíníme něco objevených fakt a zajímavostí, dodáme souvislosti a ukážeme, kde se líšeňské veřejné pumpy nacházejí či nacházely. Vodu ve studních ale nelze brát odděleně, protože voda v krajině je vzájemně provázána. Proto budeme během procházek mluvit i o líšeňských rybnících, potocích a studánkách.

Na procházky se budeme snažit vždy zjistit zajímavého hosta, který naše povídání osvěží svými znalostmi, zkušenostmi i osobními názory.

Aktuální termíny procházek společně s dalšími podrobnostmi naleznete na našem facebooku.

Komentovaná procházka Komentovaná procházka

Vracíme studny do života

Rádi bychom veřejné studny znovu zapojili do běžného života obyvatel, aby zalahodily oku, něco zajímavého pověděly a dostaly se do srdce i myslí místních lidí. Na přítomnost studní tedy upozorňujeme na důležitých líšeňských událostech - například tématickým zdobením pump.

Chceme, aby místním lidem stav studní nebyl lhostejný a třeba se o některé z nich (nebo o jejich okolí) z vlastní vůle starali. První vlaštovkou by mohla být počínající péče lesní MŠ Divočina o studnu s pumpou na ulici Střelnice. Jsme otevřeni spolupráci i s dalšími skupinami. Pokud máte zájem, neváhejte se nám prosím ozvat.

Studna slaví Líšeňské hody Studna v podzimním hávu Děti z MŠ se starají o studnu Adventní studna

Malujeme kamínky

S řadou dobrovolníků malujeme putovní kamínky s pumpami. Ty posíláme na svou cestu do světa vždy od některé líšeňské studny – ať už osazené ruční pumpou nebo dávno zaniklé. Chceme touto drobnou ale milou aktivitou upoutat pozornost lidí míjející místa spojená se studnami. Doufáme, že nějaký otisk vytvoří kamínky i v myslích lidí, kteří je pak najdou jinde v republice.

Malované kamínky

Jak nám můžete pomoci

Pokud vás téma veřejných studní a vody vůbec v Líšni zaujalo a rádi byste nám pomohli, níže najdete několik způsobů...

Sledujte nás na našem facebooku a webu, sdělujte nám své nápady a postřehy. Budeme rádi za propagaci tématu třeba v podobě kreslení kamínků nebo při hovoru s přáteli či sousedy.

Poskytněte nám informace o líšeňských pumpách a studnách či jejich archivní fotografie. Znáte pamětníka, který by nám měl co říci? Poproste jej ať s námi sdílí své vzpomínky.

Chcete-li veřejné studny využívat, dejte o tom vědět líšeňské radnici.

Jinde o (líšeňské) vodě

V souvislosti s našimi aktivitami bylo v médiích zveřejněno několik příspěvků:

Studny se opravují i jinde v České republice. Načerpejme tam inspiraci.

Informace o studních a jiných vodních zdrojích v Líšni jsme čerpali z těchto materiálů:

Děkujeme

Ne vše zvládneme svými vlastními silami, a tak bychom zde rádi poděkovali svým pomocníkům:

Marii Tarantové za vytvoření webu,

Antonínu Bednaříkovi za tvorbu loga

a pracovníkům líšeňské radnice za vstřícné a laskavé jednání.

Nesmíme zapomenout ani na velké poděkování za faktické informace získané z Magistrátu města Brna a Brněnských vodovodů a kanalizací, bez nichž bychom neměli pevný základ pro další hledání a bádání.

Děkujeme také pamětníkům, kteří nám dovolili rozšířit si své představy prostřednictvím jejich vzpomínek a starých obrázků.

A konečně bychom vyjádřili vděčnost sami sobě vzájemně za inspiraci, nadšení a nápady, bez nichž by nic nemohlo vzniknout a dále se utěšeně rozvíjet.

Napište nám

Neváhejte nás kontaktovat na:

emailové adrese lisenzavodou@gmail.com nebo přes Facebook.

Těšíme se na Vaše zprávy!